Vaša lokacija
Naslovnica > Klub > Statut

Statut je temeljni opći akt Kluba pomoću kojeg se definira njegov unutrašnji ustroj i načini javnog rada i djelovanja. Svi ostali akti, ako postoje, trebaju biti u skladu s njim. Skupština, kao najviše tijelo Kluba, donosi odluku o usvajanju statuta te njegovim eventualnim izmjenama ili dopunama.

Statut MNK Futsal Sveti Patrik

statut-futsal-sveti-patrik

Top