Kalendar – KMNL

KMNL KMNL 2023/2024

Uznesenje BDM
Futsal Sveti Patrik
2 - 3
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Sveti Ćiril i Metod
Uznesenje BDM
7 - 3
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Samostan sv. Antuna
Uznesenje BDM
2 - 5
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Sveti Ćiril i Metod
Samostan sv. Antuna
9 - 1
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Kraljica svete krunice Vođinci
Sveti Ćiril i Metod
3 - 5
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Samostan sv. Antuna
Futsal Sveti Patrik
1 - 2
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Kraljica svete krunice Vođinci
Samostan sv. Antuna
10 - 3
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Futsal Sveti Patrik
Kraljica svete krunice Vođinci
3 - 4
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Uznesenje BDM
Kraljica svete krunice Vođinci
1 - 6
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Futsal Sveti Patrik
Sveti Ćiril i Metod
0 - 4
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Futsal Sveti Patrik
Sv. Nikola biskup
-
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Duha Svetog Nuštar
Futsal Sveti Patrik
-
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Sv. Nikola biskup
Futsal Sveti Patrik
-
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Futsal Sveti Patrik
Samostan sv. Antuna
7 - 1
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Futsal Sveti Patrik
Duha Svetog Nuštar
-
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Sveti Ćiril i Metod
Futsal Sveti Patrik
1 - 2
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Uznesenje BDM
Sveti Ćiril i Metod
0 - 3
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Sveti Ćiril i Metod
Kraljica svete krunice Vođinci
6 - 8
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Kraljica svete krunice Vođinci
Uznesenje BDM
0 - 6
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Uznesenje BDM
Samostan sv. Antuna
5 - 1
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Kraljica svete krunice Vođinci
Futsal Sveti Patrik
8 - 6
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Samostan sv. Antuna
Kraljica svete krunice Vođinci
2 - 8
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Futsal Sveti Patrik
Uznesenje BDM
4 - 1
Konačni rezultat

KMNL KMNL 2023/2024

Samostan sv. Antuna
Sveti Ćiril i Metod
3 - 0
Konačni rezultat